MultiPôžička

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári.

Súhlasím s  poskytnutím osobných údajov poskytovateľovi pôžičky.

Súhlasím s marketingovým oslovením spoločnosťou TotalMoney, s.r.o. v prípade, ak ešte nie som klientom spoločnosti.