Rozumná pôžička

Oboznámil/-a som sa so spracúvaním osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely pre spoločnosť Silverside, a.s.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely pre spoločnosť Silverside Financial services, s.r.o.

Odoslaním žiadosti o pôžičku prejavujem požiadavky a potreby žiadanej finančnej služby v súlade s informáciami o finančnom sprostredkovaní. Sprostredkovateľom je TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, zapísaná v registri SFA NBS č. 127292, rozhodnutie č. ODT-10934/2010, IČO: 456 57 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444. Spoločnosť TotalMoney s.r.o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ spoločnosti Silverside, a. s.

Kontaktný formulár slúži na získanie kontaktných údajov takej osoby, ktorá v zmysle kritérií Kontaktného formulára môže byť potenciálnym klientom Silverside, a.s. Kontaktný formulár nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Vyplnením kontaktného formulára nevzniká právo ani povinnosť uzavrieť so spoločnosťou Silverside, a.s. zmluvu o poskytnutí finančnej služby a ani právo byť kontaktovaný spoločnosťou Silverside, a.s.