Žiadosť o pôžičku

Ľutujeme, o pôžičku je možné požiadať len v pracovných dňoch medzi 8:00 a 17:00.

Môžete získať pôžičku? Odpovedzte na otázky a okamžite zistíte odpoveď!
Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári.

Súhlasím s marketingovým oslovením spoločnosťou TotalMoney, s.r.o. v prípade, ak ešte nie som klientom spoločnosti.

Spracovateľom je TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, zapísaná v registri SFA NBS č. 127292, rozhodnutie č. ODT-10934/2010, IČO: 456 57 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444.

Pre získanie pôžičky je potrebné spĺňať všetky podmienky