Business pôžička

Oboznámil/-a som sa so spracúvaním osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely Silverside Financial services

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely tretej strany

Odoslaním žiadosti o pôžičku prejavujem požiadavky a potreby žiadanej finančnej služby. Spracovateľom žiadosti je TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 456 57 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444. Spoločnosť TotalMoney s.r.o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o.