Žiadosť o pôžičku

Pôžičku môžete získať rýchlo a jednoducho.
Stačí, keď vyplníte krátky formulár.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Ahoj, a.s., ktoré mám k dispozícii tu.

Súhlasím s marketingovým oslovením spoločnosťou TotalMoney, s.r.o. v prípade, ak ešte nie som klientom spoločnosti.

Prevádzkovateľom osobných údajov uvedených v tomto formulári je spoločnosť Ahoj, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Bratislava I, od. Sa, vl.č. 6128/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Spoločnosť TotalMoney s.r.o., so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO 45657122 spracúva osobné údaje uvedené v tomto formulári ako sprostredkovateľ v mene prevádzkovateľa v súlade s Čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). V prípade, ak ste spoločnosti TotalMoney s.r.o. udelili osobitný súhlas s marketingovým oslovením, spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu, v ktorom je TotalMoney s.r.o. prevádzkovateľom, nájdete tu.