Termínovaný vklad s viazanosťou

Základné parametre termínovaného vkladu Prima Banky

  • minimálny vklad 500 €,
  • viazanosť 1, 2, 3 a 4 roky,
  • počas viazanosti termínovaného vkladu sa úroková sadzba nemení,
  • s Osobným účtom pri dobe viazanosti 1, 2, 3 alebo 4 roky získate vyšší úrok 0,51 % ročne, 0,70 %, 0,80 % resp. 0,90 % ročne,
  • pripisovanie úrokov po uplynutí viazanosti – k istine termínovaného vkladu alebo na účet v Prima banke,
  • zvýšenie alebo zníženie termínovaného vkladu v deň konca viazanosti (ak pripadne na víkend, tak prvý pracovný deň nasledujúci po dni ukončenia viazanosti),
  • v priebehu viazanosti možnosť výberať peniaze z termínovaného vkladu so sankciou.

Viazanosť termínovaného vkladu a výpovedná lehota

Viazanosť termínovaného vkladu začína dňom jeho zriadenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej viazanosti. Prima banka termínovaný vklad automaticky obnoví na rovnakú dobu viazanosti, ak najneskôr v deň ukončenia viazanosti vkladu, resp. v najbližší pracovný deň po dni ukončenia viazanosti nepredložíte písomnú žiadosť na ukončenie termínovaného vkladu. Počas novej doby viazanosti bude vklad úročený úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy vkladu.

Sadzobník poplatkov Prima banky pre termínovaný vklad

Zriadenie0 €
Vedenie0 €
Zrušenie0 €
Poplatok za predčasný výber100% nakumulovaných úrokov

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

vub banka Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe
Intesa Sanpaolo bola ocenená ako Banka roka v západnej Európe a Banka roka v Taliansku od prestížneho magazínu The Banker.

Ďalšie