Výška splátky a splácanie úveru

Najčastejšou formou splácania úverov a pôžičiek je splácanie mesačnými anuitnými splátkami. Anuitná splátka je splátka, ktorá má rovnakú výšku počas celej doby platnosti úveru a je splácaná v pravidelných intervaloch. Výšku anuitnej splátky ovplyvňuje okrem výšky úveru najmä doba jeho splatnosti a úrok.

Čím dlhšia splatnosť, tým nižšia splátka

Pri väčšine úverov a pôžičiek si môžete dobu splácania zvoliť. Čím dlhšie budete úver splácať, tým bude Vaša splátka nižšia, keďže vrátenie požičaných peňazí si rozložíte na dlhšie časové obdobie. Nevýhodou dlhších splatností je, že viac preplatíte na úrokoch a poplatkoch. Niektoré banky ponúkajú možnosť zmeny splatnosti úveru kedykoľvek počas splácania ako benefit a bez poplatku. Pokiaľ banka takúto možnosť neponúka, za zmenu splatnosti pravdepodobne zaplatíte. Touto zmenou totiž dochádza aj ku zmene zmluvy o úvere.

Ak chcete nemennú splátku, fixujte úroky

Vzťah medzi výškou splátky a úrokmi je priamo úmerný. Čím sú úroky vyššie, tým je vyššia splátka a naopak. Každá zmena v úročení úveru bude mať priamy vplyv na výšku Vašej splátky. Pri krátkodobých a strednodobých úveroch (do 5 rokov) dochádza k zmene úrokovej sadzby len výnimočne. Banky obvykle poskytujú tieto úvery s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby splatnosti úveru. To platí aj pre pôžičky poskytované nebankovými spoločnosťami. Ak sa nezmení úrok, nezmení sa ani výška splátky.

Pri dlhodobých úveroch so splatnosťou nad 10 rokov (hypotekárne úvery, americké hypotéky) dochádza k zmene úrokových sadzieb častejšie, keďže v tomto prípade banka nechce, a ani nemôže, garantovať úroky počas celého obdobia splácania úveru. Tieto úvery štandardne poskytujú možnosť zvoliť si medzi variabilnou úrokovou sadzbou alebo sadzbou fixovanou na určité obdobie (obvykle od 1 do 5 rokov, niekedy aj vyššie).

Pokiaľ si vyberiete úver s variabilnou úrokovou sadzbou, počítajte si tým, že k zmene výšky splátky môže dôjsť prakticky kedykoľvek. Banky odvodzujú úrokové sadzby od referenčných sadzieb. Tieto referenčné sadzby sa pravidelne menia, čím dochádza k zmenám úrokov aj na bankových úveroch. Keďže od výšky úrokovej sadzby závisí aj výška Vašej splátky, bude sa meniť aj tá. Pri úveroch s fixnou úrokovou sadzbou máte istotu, že k jej zmene nedôjde počas dohodnutej doby fixácie. Nemenný úrok Vám teda zabezpečí rovnakú výšku mesačnej splátky. Po uplynutí fixácie banka stanoví novú úrokovú sadzbu platnú pre ďalšie obdobie fixácie a zároveň Vám oznámi aj výšku novej mesačnej splátky.

Čo je splátkový kalendár

Splátkový kalendár je rozpis splátok, ktorý v dnešnej dobe poskytujú k úverom a pôžičkám banky aj nebankové spoločnosti. Splátkový kalendár môže mať rôznu formu a štruktúru, vždy by ste však z neho mali zistiť počet splátok potrebných k splateniu úveru, termíny splatností jednotlivých splátok a výšku splátky.

Ak sa rozhodnete úver splácať poštovými poukážkami, veriteľ zvykne k splátkovému kalendáru priložiť aj potrebný počet personalizovaných poukážok. Niektorí veritelia umožňujú uhrádzať splátky len prevodmi na ich účet. V takom prípade je súčasťou splátkového kalendára informácia o čísle účtu veriteľa, variabilnom, konštantnom a špecifickom symbole, ktoré pri úhradách musíte použiť, a o termínoch, do ktorých je splátky potrebné v prospech účtu uhradiť.

Alternatívne metódy splácania

Okrem anuitných splátok (vždy rovnakých) sa pri splácaní úverov môžete stretnúť aj s tzv. progresívnymi alebo degresívnymi metódami splácania.

Úročenie úverov Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

pozicka Pôžička, ktorá vám vráti späť peniaze z jednej splátky
Požičať si môžete až do 25 000 eur.

pozicky a uvery Potrebujete peniaze? Stačí vyplniť krátky dotazník
Na základe neho vám vybavíme pôžičku šetrnú k vášmu rozpočtu

pozicka cez mobil Pôžička cez mobil 30 000 eur s poskytnutím do 10 minút
Stiahnite si aplikáciu a požiadajte o výhodnú pôžičku od 500 eur až do 30 000 eur.

Ďalšie