Investovanie do P2P pôžičiek

Investovanie do P2P pôžičiek umožňuje investorovi rozložiť riziko medzi niekoľko dlžníkov. Jedná sa o dlhodobé investovanie, ktoré investor aktívne spravuje, alebo sa rozhodne pre automatizáciu investovania. Investovanie do P2P pôžičiek nevyžaduje vysoký vklad. Investor môže začať s investíciou už od 25 EUR.

Úrokový výnos Minimálna výška investície Investovanie Likvidita Garancie Poplatky spojené s investovaním
Žltý Melón 7,89 % - 10,33 %* 25 € Aktívne Predaj na sekundárnom trhu iným investorom - 1 % z prijatých platieb dlžníkov Ďalej
Maják 6 % - 9 % 50 € Aktívne alebo automatizované Poplatok prevod investície na sekundárnom trhu za 2% zostatku investície Automatický odkup pohľadávky za sumu zostatku istiny po 90 dňoch nesplácania 0 € Ďalej
Zinc Euro 5 % 5 000 € Automatizované Odkup pohľadávaky za 1,5 % zostatku úveru Garančný fond na nesplácané investície do výšky 1 000 € na investora 0 € Ďalej
WishMaker 5,00 % - 8,00 %** 500 € Automatizované Odkup pohľadávaky za 0,5 % - 5 % zostatku úveru podľa dĺžky investície, manuálny predaj inému investorovi Odkúpenie nesplácaných pôžičiek (do 10 % neplatičov v omeškaní viac ako 120 dní) 0 € Ďalej

Aktualizácia údajov: - Zdroj: vydavatelia p2p investícií | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Úrokový výnos predstavuje hodnotu pred zdanením. Zdaniť úrokový výnos je povinnosťou investora.

* Údaje o efektívnej úrokovej sadzbe vychádzajú z údajov aktuálneho portfólia pôžičiek. Uvedené údaje nie sú garanciou budúcich výnosov.
** V závislosti od výšky investovanej sumy

Ako funguje P2P investovanie?

Investovanie do P2P pôžičiek prebieha na špeciálnej platforme, ktorá prepája investorov so záujemcami o pôžičku. Investor si prezrie, kto má záujem o úver. Zhodnotí výšku pôžičky aj rizikovosť klienta. Investor sám navrhne výšku úroku, za ktorý je ochotný peniaze požičať.

Automatizované investovanie

V prípade voľby automatizovaného investovania investuje v mene investora platforma. Investor zadá údaje o preferovanom spôsobe investovania a riziku, ktorý je ochotný podstúpiť. Platforma sa následne postará o správu financií.

V prípade konzervatívneho prístupu budú financie investované do nízkorizikových klientov s vysokou návratnosťou. Ak si investor zvolí maximalizáciu zisku, automat investuje do rizikových klientov, avšak s vysokým úročením.

Ako začať s investovaním?

Aby ste mohli začať s investovaním do P2P pôžičiek, je potrebné mať

  • 18 a viac rokov
  • profil na niektorej z P2P platforiem
  • voľné finančné prostriedky na investovanie

Vyberte si platformu, na ktorej chcete investovať. Pri rozhodovaní vám pomôže porovnanie výnosov na P2P pôžičkách na jednotlivých platformách.

Online investovanie do P2P pôžičiek Foto: Pexels

Výhody investovania do P2P pôžičiek

Vytvorenie pasívneho príjmu

Dlhodobým investovaním a využívaním automatizovaného investovania si investor môže vytvoriť pasívny príjem bez potreby aktívnej správy portfólia.

Diverzifikácia portfólia

Investovaním do viacerých pôžičiek investor rozkladá riziko a zvyšuje tak šancu na návratnosť investície. V prípade správnej diverzifikácie investícií nebude ohrozený zisk investora ani v prípade, že niektorý z dlžníkov prestane úver splácať.

Anonymné investovanie

Platformy nezverejňujú skutočné mená investorov ani dlžníkov. Obaja vystupujú pod prezývkami. Môžu spolu komunikovať a dohodnúť si podmienky splácania.

Dohľad Národnej banky Slovenska

Investovanie do P2P pôžičiek podlieha dohľadu NBS. Platformy sú striktne kontrolované, aby zaručili bezpečnosť investorovi aj dlžníkovi.

Bez prítomnosti banky

Z investovania a požičiavania P2P pôžičiek je vynechaná akákoľvek komerčná banka. Vďaka tomu investor nemusí platiť vysoké poplatky za investície a žiadateľ o úver získa pôžičku lacnejšie.

Investujte s rozumom - Ako bezpečne investovať do P2P pôžičiek

  • Investujte iba voľné finančné prostriedky a v takom množstve, ktoré nebudete v krátkej dobe potrebovať
  • Uistite sa, že máte dostatočnú finančnú rezervu. V prípade, že svoje investície ukončíte predčasne, prídete o časť zisku na úroku
  • Zvoľte si spoľahlivú platformu. Na TotalMoney nájdete prehľad overených certifikovaných sprostredkovateľov P2P pôžičiek
  • Zistite, akú podporu vám platforma poskytne v prípade nesplácania pôžičky dlžníkom