Stavebné sporenie pre deti

Stavebné sporenie pre deti

Chcete svojmu dieťaťu zabezpečiť jednoduchší vstup do dospelosti? Jednou z možností je založiť mu výhodné stavebné sporenie. Na TotalMoney.sk si porovnáte aktuálnu ponuku produktov stavebných sporiteľní pre deti do 18 rokov. Zároveň Vám vypočítame, koľko eur na stavebnom sporení pre svoje dieťa ušetríte.

Zadajte požadované parametre stavebného sporenia

Zadajte výšku vášho vkladu a vyberte interval prispievania na účet stavebného sporenia.
Stavebné sporenie sa uzatvára vždy na 6 rokov. Ak ho zrušíte do 2 rokov, strácate nárok na štátnu prémiu. Ak ho zrušíte od 3 do 6 rokov, pre získanie štátnej prémie musíte dokladovať účel využitia nasporených peňazí. Po 6 rokoch môžete peniaze zo sporenia (vrátane štátnej prémie) použiť na čokoľvek, ak si nevezmete stavebný úver. Pri zrušení sporenia do 6 rokov počítajte aj s poplatkami za jeho zrušenie.
Vyznačte, či si uplatňujete nárok na štátnu prémiu. Štátna prémia môže byť poskytnutá len na jednu zmluvu o stavebnom sporení.
Svoje peniaze môžete zhodnotiť aj výhodnejšie. Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my vám nezáväzne predstavíme iné možnosti s vyššími výnosmi.
Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári.
Súhlasím s marketingovým oslovením spoločnosťou TotalMoney, s.r.o. v prípade, ak ešte nie som klientom spoločnosti.

Porovnanie stavebných sporiteľní

Vyberte parameter, ktorý chcete porovnať

Nasporená
sumaZoradené
Nasporená suma je vypočítaná ako súčet Vašich vkladov, vyplatených štátnych prémií, čistých úrokových výnosov z Vašich vkladov a štátnych prémií (vrátane kapitalizácie týchto úrokov) znížená o poplatok za uzavretie stavebného sporenia a poplatky za vedenie účtu stavebného sporenia.
Pri výpočte sa uvažuje s pripisovaním štátnej prémie na konci každého roka sporenia a s účtovaním poplatku za vedenie účtu na začiatku každého roka sporenia.
Čistý
výnos
Čistý výnos je vypočítaný ako rozdiel nasporenej sumy a Vašich vkladov počas trvania stavebného sporenia.
Úrok
Ročná úroková sadzba. Vyjadruje, koľko získate za vloženie peňazí na stavebné sporenie. Čím je úrok vyšší, tým získate viac. Úroky sú na účet stavebného sporenia pripisované 1x ročne, vždy na konci roka.
Poplatok
za
uzavretie
Poplatok za uzavretie stavebného sporenia je presne vypočítaný pre uvedenú cieľovú sumu. O tento poplatok je znížená nasporená suma, ako aj čistý výnos.
Ročný
poplatok
Ročný poplatok je účtovaný pri zriadení stavebného sporenia a potom 1x ročne (vždy na začiatku roka).
Cieľová
suma
Cieľová suma je súčtom nasporenej sumy (vkladov, úrokov a štátnej prémie) a stavebného úveru. Jej hodnota závisí od výšky Vašich vkladov a od minimálneho mesačného vkladu stanoveného stavebnou sporiteľňou. Výška cieľovej sumy je navrhnutá pre Vami zadanú výšku vkladu.
Junior extra tarifa JE 3 421 € 181 € 1,00 % 1,00 € 13,08 € 15 000 € Požiadať
Podrobnosti
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
  • Pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť: 3 750 €
  • Nasporíte ich za: 6,3 roka
  • Stavebný úver získate s ročným úrokom: 3,90 %

Aktualizácia údajov: 20. 07. 2024 - Zdroj: stavebné sporiteľne | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

  • Úrokové sadzby sú v ročnom vyjadrení. Úroky sú na účet stavebného sporenia pripisované 1x ročne, vždy na konci roka.
  • Poplatok za uzavretie stavebného sporenia je presne vypočítaný pre uvedenú cieľovú sumu.
  • Ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia je účtovaný pri zriadení stavebného sporenia a potom 1x ročne (vždy na začiatku roka).
  • Nasporená suma je vypočítaná ako súčet Vašich vkladov, vyplatených štátnych prémií, čistých úrokových výnosov z Vašich vkladov a štátnych prémií (vrátane kapitalizácie týchto úrokov) znížená o poplatok za uzavretie stavebného sporenia a poplatky za vedenie účtu stavebného sporenia. Pri výpočte sa uvažuje s pripisovaním štátnej prémie na konci každého roka sporenia a s účtovaním poplatku za vedenie sporiaceho účtu na začiatku každého roka sporenia. Suma je zaokrúhlená na celé eurá.
  • Čistý výnos je vypočítaný ako rozdiel nasporenej sumy a Vašich vkladov počas trvania stavebného sporenia. Suma je zaokrúhlená na celé eurá.
  • Cieľová suma je súčtom nasporenej sumy (vkladov, úrokov a štátnej prémie) a stavebného úveru. Jej hodnota závisí od výšky Vašich vkladov a od minimálneho mesačného vkladu stanoveného stavebnou sporiteľňou. Výška cieľovej sumy je navrhnutá pre Vami zadanú výšku vkladu.

Stavebné sporenie pre deti

Stavebné sporenie pre deti je štátom bonifikovaný produkt určený deťom do 18 rokov. Buď má formu samostatného sporenia pre dieťa, alebo má formu rodinného sporenia, pri ktorom je dieťa ďalším sporiteľom popri svojom rodičovi / svojich rodičoch. Stavebné sporenia pre deti ponúkajú rôzne výhody a benefity nad rámec klasického stavebného sporenia. Základné podmienky stavebného sporenia sú totožné s podmienkami klasických stavebných sporení v jednotlivých stavebných sporiteľniach.

Prvá stavebná sporiteľňa - Stavebné sporenie pre deti - junior extra

Stavebné sporenie junior extra ponúka rodičom extra istotu pri sporení. V prípade úmrtia zákonného zástupcu, ktorý je uvedený v zmluve o stavebnom sporení, bude PSS pokračovať za neho v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi až do nasporenia 50 % z cieľovej sumy, maximálne do výšky 10 000 € (301 260 Sk). Okrem iného je podmienkou, aby zákonný zástupca dieťaťa nedovŕšil v čase uzatvorenia zmluvy vek 55 rokov a aby boli k prípadnému úmrtiu zákonného zástupcu na účte stavebného sporenia zrealizované vklady v sume, rovnajúcej sa mesačnému vkladu, vynásobenému počtom celých a ukončených kalendárnych mesiacov od dátumu vzniku zmluvy.

PSS prevezme realizáciu pravidelných vkladov na zmluvu vo výške, ktorá zodpovedá predpísaným vkladom zmluvy s cieľovou sumou 20 000 €.

Stavebné sporenie pre deti – porovnanie stavebných sporiteľní

Stavebné sporenie pre deti si môžete na TotalMoney.sk porovnať podľa výšky poplatkov, cieľovej sumy, úrokov zo sporenia, ročných poplatkov za vedenie, celkovej nasporenej sumy počas zvolenej doby sporenia alebo podľa výnosov zo stavebného sporenia.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie