Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Vinkulácia
 2. Dividenda
 3. Číslo karty
 4. Revolvingový úver
 5. Exspirácia (expirácia)
 6. Kvitancia
 7. Konštantný symbol
 8. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 9. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 10. Anuitná splátka
 11. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 12. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 13. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 14. Dumping (dumpingová cena)
 15. Úroková sadzba (úroková miera)
 1. Dátum splatnosti
 2. Diskontná sadzba
 3. Disponibilný zostatok
 4. Cenný papier
 5. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 6. p.a. (per annum)
 7. Zmenky
 8. Politicky exponovaná osoba
 9. CAPEX (Capital Expenditure)
 10. Deflácia
 11. Sekuritizácia
 12. Opcia
 13. Reálna úroková miera
 14. Bezhotovostný platobný styk
 15. Kapitálový trh

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2