Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Vinkulácia
 2. Dividenda
 3. Číslo karty
 4. Exspirácia (expirácia)
 5. Revolvingový úver
 6. Kvitancia
 7. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 8. Konštantný symbol
 9. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 10. Anuitná splátka
 11. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 12. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 13. Úroková sadzba (úroková miera)
 14. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 15. Dumping (dumpingová cena)
 1. Dátum splatnosti
 2. p.a. (per annum)
 3. Disponibilný zostatok
 4. Diskontná sadzba
 5. CAPEX (Capital Expenditure)
 6. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 7. Cenný papier
 8. Zmenky
 9. Politicky exponovaná osoba
 10. Deflácia
 11. Opcia
 12. Sekuritizácia
 13. Reálna úroková miera
 14. Bezhotovostný platobný styk
 15. Kapitálový trh

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2