Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Revolvingový úver
 2. Dividenda
 3. Číslo karty
 4. Vinkulácia
 5. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 6. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 7. Kvitancia
 8. Exspirácia (expirácia)
 9. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 10. Konštantný symbol
 11. Anuitná splátka
 12. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 13. Dumping (dumpingová cena)
 14. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 15. Diskontná sadzba
 1. Dátum splatnosti
 2. Deflácia
 3. Politicky exponovaná osoba
 4. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 5. Cenný papier
 6. Úroková sadzba (úroková miera)
 7. Disponibilný zostatok
 8. Sekuritizácia
 9. Zmenky
 10. Reálna úroková miera
 11. Akontácia
 12. Kapitálový trh
 13. CAPEX (Capital Expenditure)
 14. Dexia banka Slovensko
 15. Cross default

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2