Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Vinkulácia
 2. Dividenda
 3. Revolvingový úver
 4. Číslo karty
 5. Exspirácia (expirácia)
 6. Kvitancia
 7. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 8. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 9. Konštantný symbol
 10. Anuitná splátka
 11. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 12. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 13. Dumping (dumpingová cena)
 14. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 15. Úroková sadzba (úroková miera)
 1. Dátum splatnosti
 2. Diskontná sadzba
 3. Cenný papier
 4. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 5. Disponibilný zostatok
 6. Politicky exponovaná osoba
 7. Zmenky
 8. Deflácia
 9. Sekuritizácia
 10. CAPEX (Capital Expenditure)
 11. Reálna úroková miera
 12. p.a. (per annum)
 13. Opcia
 14. Bezhotovostný platobný styk
 15. Kapitálový trh

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2