Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
  1. Up-sell (Up-selling)
  2. Úročenie depozitných produktov
  3. Úrok
  4. Úroková sadzba (úroková miera)
  5. Úver
  1. Úverový derivát
  2. Úverový rating
  3. Úverový register (Credit Bureau)
  4. Úžera

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2