Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
  1. Národná banka Slovenska (NBS)
  2. Nepovolené prečerpanie
  3. NFC (Near Field Communication)
  1. Nominálna úroková miera
  2. Nostro účet (účet nostro)
  3. NRKI (Nebankový register klientských informácií)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2