Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
  1. Tatra banka
  2. Technické rezervy
  3. Telephone banking (phone banking, telefón banking)
  1. Termínovaný vklad
  2. Trvalý príkaz
  3. Tuzemský platobný styk

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2