Skonsolidujte svoje úvery

Chcete svoje existujúce úvery nahradiť jediným? Konsolidačný úver si môžete vybaviť aj v OTP banke. Môžete ním vyplatiť účelové alebo bezúčelové úvery z iných bánk. Výška konsolidačného úveru sa pohybuje od 3 300 € do 166 000 €. Dĺžka splatnosti konsolidačného úveru závisí od toho, aký typ úveru chcete vyplatiť. Ak budete vyplácať účelový úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou, splatnosť nového úveru je do 30 rokov. Pokiaľ chcete konsolidačným úverom vyplatiť iné úvery (účelové nezabezpečené nehnuteľnosťou, bezúčelové alebo kombináciu účelového a bezúčelového úveru), splatnosť nového úveru je do 20 rokov.

Konsolidačným úverom OTP banky možno vyplatiť jeden alebo viac úverov poskytnutých inou bankou, pričom na týchto úveroch nesmú byť aktuálne evidované žiadne splátky po termíne splatnosti.

Aké doklady budete pri konsolidácii potrebovať?

Výhodou konsolidačného úveru je, že je poskytovaný bez poplatku za spracovanie a bez nákladov na znalecký posudok v prípade, ak banke predložíte aktuálny list vlastníctva. Pri konsolidácii však počítajte s poplatkami na vyplácaných úveroch, pretože banky si môžu uplatniť poplatky za ich predčasné splatenie.

08. 04. 2010 -

Prečítajte si aj: Hypotéka s rekordne nízkym úrokom iba 0,5 % ročne 3 TOP vianočné pôžičky Black Friday pôžička s akciovým úrokom iba 5,9% pre každého!

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2