Delenie zmluvy o stavebnom sporení

Delenie zmluvy o stavebnom sporení je v podstate rozdelenie jednej zmluvy na x nových zmlúv o stavebnom sporení. Zmluvu o stavebnom sporení možno deliť z viacerých dôvodov. Medzi najčastejšie patrí potreba čiastkového čerpania našetrených prostriedkov, ku ktorému dôjde len na jednej z novovzniknutých zmlúv (ak napríklad klient nepotrebuje čerpať celú našetrenú sumu), dedičské konanie, vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov a podobne. Delenie zmluvy je možné vykonať len pred pridelením cieľovej sumy, alebo ak sa pridelenia cieľovej sumy zrieknete.

Zmluva o stavebnom sporení môže byť rozdelená na dve a viac čiastkových zmlúv. Delenie sa vykoná rozdelením cieľovej sumy podľa Vašej požiadavky, ani na jednej novovzniknutej zmluve však nová cieľová suma nesmie byť nižšia ako je minimálna stanovená cieľová suma. Nasporená suma sa rozdelí buď alikvotne v pomere k rozdeleniu cieľovej sumy, alebo flexibilne (túto možnosť má napríklad PSS). Pri flexibilnom delení nemusí byť zachovaný pomer rozdelenia nasporených prostriedkov k pomeru rozdelenia cieľovej sumy.

Pri alikvotnom delení cieľovej sumy a nasporených prostriedkov medzi novovzniknuté zmluvy je mechanizmus delenia nasledovný: ak ste napríklad našetrili 4 000 € pri cieľovej sume 10 000 € (100 %), pričom túto rozdelíte medzi dve nové zmluvy s cieľovými sumami 2 500 € (25 %) a 7 500 € (75 %), nasporená suma sa medzi nové zmluvy rozdelí v rovnakom pomere. Na zmluve s cieľovou sumou 2 500 € budete mať nasporených 1 000 € (25 %) a na zmluve s cieľovou sumou 7 500 € budete mať nasporených 3 000 € (75 %).

Poplatky spojené s delením zmluvy o stavebnom sporení

 PSSČSOBWüstenrot
Delenie zmluvy10 €12 €10 €
Účely použitia stavebného sporenia

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie