Hodnotiace číslo

Hodnotiace číslo je ukazovateľ, ktorý závisí od výšky Vašich vkladov, ich periodicity, pravidelnosti a od výšky cieľovej sumy. Vyjadruje mieru Vášho výkonu ako sporiteľa a mieru Vašej účasti na tvorbe fondu stavebného sporenia. Využíva sa ako jedno z kritérií pre pridelenie cieľovej sumy. Ak už máte nasporené dostatočné množstvo prostriedkov a ak zároveň sporíte dlhšie ako je stanovené minimum, výška hodnotiaceho čísla rozhodne, ktorý v poradí pre pridelenie cieľovej sumy ste.

Stavebné sporiteľne vypočítavajú hodnotiace číslo mesačne (ČSOB a PSS) alebo štvrťročne (Wüstenrot). Každá zo stavebných sporiteľní používa iný vzorec pre výpočet hodnotiaceho čísla a stanovuje iné minimálne hodnoty, ktoré musíte dosiahnuť.

Hodnotiace číslo - Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Hodnotiace číslo zmluvy o stavebnom sporení sa vypočítava percentuálnym pomerom spočítaných zostatkov nasporenej sumy zistených v jednotlivých prepočítacích dňoch k cieľovej sume, ktorý sa prenásobí príslušným koeficientom pre jednotlivé druhy taríf:
0,75 - sporivá tarifa
1,00 - normálna tarifa
1,25 - rýchla tarifa

Hodnotiace číslo - ČSOB stavebná sporiteľňa

Hodnotiace číslo určuje poradie stavebných sporiteľov, ktorí splnili podmienky pridelenia cieľovej sumy. Vyjadruje mieru účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia. Vypočíta sa ako súčet prírastkov podielov nasporenej sumy a cieľovej sumy ku dňu výpočtu:
prírastok ku dňu výpočtu = nasporená suma / cieľová suma;
hodnotiace číslo = súčet prírastkov za dni výpočtu.

Hodnotiace číslo - Prvá stavebná sporiteľňa

Jednou z podmienok pre pridelenie cieľovej sumy v PSS je dosiahnuť hodnotiace číslo minimálne vo výške 64 bodov.

Hodnotiace číslo sa vypočíta ako pomer úrokov dosiahnutých z vkladov, úrokov zo štátnej prémie a úrokov z iných pripísaných zdrojov k jednej tisícine cieľovej sumy, vynásobený faktorom hodnotiaceho čísla a faktorom výkonu. Faktor výkonu je podiel nasporenej sumy k rozhodujúcemu dňu výpočtu a polovice cieľovej sumy. Pre tarify Štandardná extra SD, Junior extra JD a Sporenie Lišiak IT je minimálne 0,80 a maximálne 2.Pre ostatné tarify je od 0,85 do 2.

Faktor hodnotiaceho čísla je:
1,5 - Junior extra tarifa JD
3,4 - Štandardná extra tarifa SD
6,9 - Štandardná extra tarifa SE
36 - Úverová štandardná tarifa U1...

Cieľová suma Poplatky pri stavebnom sporení

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie