Sprievodca termínovanými vkladmi

Termínovaný vklad slúži na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Je úročený výhodnejšie ako prostriedky na bežnom účte. Môže byť vedený nielen v eurách, ale aj v cudzích menách.

Druhy termínovaných vkladov

  • Jednorazové termínované vklady: Zostatok je po uplynutí doby, na ktorú bol vklad zriadený, prevedený na bežný účet alebo vyplatený v hotovosti. Konkrétny spôsob naloženia so zostatkom je spresnený v zmluve k termínovanému účtu.

  • Automaticky obnovované termínované vklady (niekedy označované aj ako revolvingové): Sú prolongované vždy v termíne splatnosti, pokiaľ včas termínovaný vklad nezrušíte. Pri automatickom obnovení vkladu je znovu zafixovaná úroková sadzba platná v čase obnovy vkladu, pričom pôvodne zvolená doba viazanosti vkladu (doba fixácie) ostáva zachovaná.

Podľa dĺžky fixácie úrokovej sadzby možno termínované vklady rozdeliť na:

  • krátkodobé, pri ktorých sa fixácia pohybuje od niekoľkých dní do jedného roka,
  • strednodobé s fixáciou viac ako jeden rok,
  • dlhodobé s fixáciou 5 a viac rokov, tie sú však zriedkavosťou.

Fixácie úrokov pri termínovaných vkladoch

Dĺžku fixácie termínovaného vkladu si volíte podľa svojich predstáv pri zriaďovaní vkladu. V ponuke bánk sú termínované vklady s fixáciami 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 a 36 mesiacov. Zriedkavejšie sú fixácie na 7 alebo 14 dní a fixácie na dobu dlhšiu ako 36 mesiacov.

Fixácia zabezpečuje zhodnocovanie vložených prostriedkov rovnakou úrokovou sadzbou počas zvolenej doby. Čím je fixácia dlhšia, tým je úroková sadzba vyššia, a teda výhodnejšia. V dátume splatnosti vkladu (na konci fixácie) môžete termínovaný vklad zrušiť, alebo sa termínovaný vklad automaticky obnoví na ďalšie obdobie s rovnakou fixáciou, ale s inou, aktuálne platnou úrokovou sadzbou.

Úrokové sadzby

Pri termínovaných vkladoch sa výška úrokovej sadzby odvíja od výšky vkladu a dĺžky fixácie. Úrokové výnosy sú zväčša splatné k dátumu splatnosti termínovaného vkladu, ktorý určuje zvolená dĺžka fixácie úrokovej sadzby. Termínovaný vklad s fixáciou 1 mesiac bude mať dátum splatnosti vždy po jednom mesiaci. Vklad s fixáciou 1 rok bude mať dátum splatnosti vždy po jednom roku. V závislosti od aktuálnych úrokových sadzieb v jednotlivých kategóriách fixácií a výšky vkladu môže byť niekedy výhodnejší termínovaný vklad s kratšou dobou fixácie, keďže po jeho automatickej obnove sa bude v nasledujúcom období úročiť aj úrokový výnos z predchádzajúceho obdobia.

Minimálna výška vkladu

Minimálna výška vkladu závisí od konkrétnych podmienok jednotlivých bánk. Štandardne sa pohybuje od niekoľkých desiatok eur až do tisícov pri bankách orientovaných na bonitných klientov. Minimálna výška vkladu je často rovnaká s minimálnym zostatkom na termínovanom účte, teda s minimálnym množstvom finančných prostriedkov, ktoré v prípade výberu a nezrušenia termínovaného účtu musia na účte ostať.

Poplatok za predčasný výber

Banky úročia termínovaný vklad výhodnejšie preto, lebo im poskytujete zdroje, ktoré od nich istú dobu nebudete požadovať. Čím dlhšiu dobu fixácie si zvolíte, tým vyšší úrok Vám banka vyplatí, pretože o to dlhšie môže vaše peniaze využívať pre realizáciu svojich aktívnych bankových obchodov (poskytovanie úverov a pod.). Je preto do istej miery logické, že predčasné výbery z termínovaného vkladu sú spoplatňované. Samotný poplatok za predčasný výber pritom závisí od podmienok banky a môže byť určený napr.:

  • vo výške straty úroku za presne určený počet dní v závislosti od dĺžky fixácie,
  • ako % z predčasne vyberanej sumy,
  • ako % akumulovaných úrokov od posledného obnovenia vkladu.

Porovnajte si aktuálne ponúkané sporiace produkty

Typy sporiacich produktov Predčasné výbery z termínovaných vkladov

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Ďalšie