Sprievodca vkladnými knižkami

Vkladná knižka predstavuje jednu z klasických foriem uloženia peňazí v banke a ich zhodnocovania. S vkladom uloženým na vkladnej knižke možno disponovať len po predložení vkladnej knižky. Zápisy vo vkladnej knižke informujú jej držiteľa o výške pôvodného vkladu, ďalších vkladoch, výberoch a o aktuálnom stave.

Typy vkladných knižiek

Základné rozdelenie je na vkladné knižky:

  • bez výpovednej lehoty,
  • s výpovednou lehotou.

Pri vkladných knižkách bez výpovednej lehoty môže majiteľ vkladať alebo vyberať peniaze kedykoľvek, bez potreby dopredu banke ohlasovať výber alebo vklad. Vkladné knižky bez výpovednej lehoty patria k najrozšírenejším typom vkladných knižiek.

Vkladné knižky s výpovednou lehotou ponúkajú možnosť zvoliť si dĺžku výpovednej lehoty najčastejšie 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov. Dĺžka výpovednej lehoty určuje, akú dlhú dobu pred výberom z vkladnej knižky ste povinný výber banke oznámiť. Vklady na týchto vkladných knižkách sú úročené vyšším úrokom ako pri vkladných knižkách bez výpovednej lehoty. V prípade predčasného výberu z vkladnej knižky si však banky účtujú poplatok.

Devízové vkladné knižky môžu byť buď s výpovednou alebo bez výpovednej lehoty. Sú určené na vkladanie a výber peňažných prostriedkov vo voľne zameniteľných menách (napr. USD, CZK a pod.). Výška základného vkladu je určená v mene, v ktorej si vkladnú knižku otvárate (napr. 1 000 CZK alebo 30 USD). Hotovostné vklady na vkladnú knižku sa realizujú v mene vkladnej knižky alebo v inej mene konvertovanej na menu vkladnej knižky. Na devízovú vkladnú knižku možno vkladať peňažné prostriedky aj bezhotovostne.

Výherné vkladné knižky sú knižky, pri ktorých nedochádza k úročeniu vkladu, ale namiesto toho sa v priebehu roka zúčastňujú žrebovania o peňažné výhry.

Vkladné knižky pre deti zriaďujú rodičia na meno dieťaťa. Vklady na knižku možno realizovať hotovostne, bezhotovostne alebo formou zrážok zo mzdy. Vklady môžu byť úročené rôznymi úrokovými mierami podľa dĺžky výpovednej lehoty, alebo sa na vklady vzťahujú špeciálne bonusy (napr. bonus za nevyberanie finančných prostriedkov z vkladnej knižky po dobu jedného roka, bonus vyplatený pri narodeninách dieťaťa a pod.).

Zriadenie vkladnej knižky

Banky stanovujú podmienky pre zriadenie vkladnej knižky vo forme minimálne vkladu potrebného pri jej zriadení a minimálnej sumy, pod ktorú nesmie zostatok na vkladnej knižke klesnúť. Pre zriadenie vkladnej knižky najčastejšie postačí:

  • doklad totožnosti,
  • minimálny vklad, ak ho banka požaduje.

V prípade zriadenia vkladnej knižky pre dieťa potrebujete doklad totožnosti a rodný list dieťaťa, pre ktoré vkladnú knižku otvárate.

Vklady a výbery z vkladnej knižky

Vklady na vkladnú knižku možno realizovať niekoľkými spôsobmi:

  • hotovostne,
  • prevodom z bežného účtu,
  • zrážkou zo mzdy.

Vyberať z vkladnej knižky môže len jej majiteľ alebo ním splnomocnené osoby. Výbery z vkladnej knižky môžu byť buď hotovostné alebo bezhotovostné.

  • V prípade vkladnej knižky bez výpovednej lehoty môže jej majiteľ vkladať alebo vyberať peniaze bez potreby ohlasovať vklad alebo výber banke.
  • Pri vkladných knižkách s výpovednou lehotou musíte výber z vkladnej knižky vopred nahlásiť banke . Napr. pri vkladnej knižke s výpovednou lehotou 3 mesiace ste povinný banke oznámiť výber z vkladnej knižky 3 mesiace vopred.

Porovnajte si aktuálne ponúkané sporiace produkty

Sprievodca termínovanými vkladmi Sporiace produkty pre deti

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Ďalšie