Účelové úvery

Účelový úver je úver poskytnutý za konkrétnym, presne definovaným účelom. Jeho využitie je buď nutné dokladovať, alebo je úver priamo určený pre nákup konkrétnych komodít. Tieto úvery sa poskytujú napríklad na kúpu nehnuteľnosti, jej rekonštrukciu, kúpu zariadení do domácnosti, nábytku, automobilov, rôznych spotrebných materiálov, strojov a pod. Medzi účelové úvery patria najmä:

Hypotekárne úvery

Hypotekárne úvery sú dlhodobé úvery poskytované na investície do nehnuteľností, pričom ich splatenie je zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti určitej hodnoty. Lehota splatnosti hypotekárneho úveru je najmenej 4 roky a najviac 30 rokov.

Hypotekárne úvery majú jasne vymedzené účely využitia, pod ktoré patria napr.:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti – t.j. kúpa bytu, domu, pozemku, rekreačného zariadenia, chaty, chalupy, priestorov na podnikanie a pod.,
  • financovanie výstavby a stavebných úprav nehnuteľnosti (výstavba, prístavba, nadstavba, dostavba, rekonštrukcia, oprava),
  • oddlženie nehnuteľnosti, t.j. splatenie iných záväzkov, kvôli ktorým na nehnuteľnosti viazne záložné právo,
  • vysporiadanie dedičstva,
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • refinancovanie iného hypotekárneho alebo nehypotekárneho úveru,
  • refinancovanie úveru alebo medziúveru zo stavebného sporenia.

Úvery na autá (autoúvery)

Autoúvery sú bankami poskytované účelové úvery na kúpu nového alebo ojazdeného auta. Za úver ručíte autom vo forme záložného práva k autu. Úvery na nové a ojazdené autá sa môžu líšiť vo výške poskytnutého úveru, úrokovej sadzbe a dobe splatnosti. Spravidla platí, že úvery na ojazdené autá sú oproti úverom na nové autá „znevýhodnené“. Pri ojazdených autách niektorí veritelia stanovujú maximálny vek kupovaného vozidla, poskytujú nižšiu dobu splatnosti v porovnaní s úverom na nové autá a úver ponúkajú pri vyšších úrokových sadzbách. Niektoré banky vyžadujú určité % vlastných zdrojov z kúpnej ceny auta (napr. 30 %) , iné Vám prefinancujú kupované auto aj na 100 %.

Maximálna splatnosť úveru je 6 až 8 rokov. Maximálna výška úveru je v jednotlivých bankách rôzna, stropom na trhu je 34 000 eur. Výhoda autoúveru v porovnaní s lízingom je v tom, že pri úvere sa stávate vlastníkom vozidla okamžite.

Úvery na bývanie (na rekonštrukciu, na investície do nehnuteľností)

Úvery na bývanie sú poskytované ako účelové úvery na kúpu nehnuteľnosti, rekonštrukciu, dostavbu rozostavanej nehnuteľnosti, zariadenie domácnosti, údržbu, technické zariadenia (vykurovacia technika, kolektory a pod.). Pri niektorých úveroch môžu byť určení konkrétni predajcovia alebo značky tovaru, ktoré môžete úverom financovať.

Úvery na investície do nehnuteľnosti sú väčšinou poskytované so splatnosťou do 10 rokov a s výškou do 17 000 eur. Nie všetky banky vyžadujú zabezpečenie úveru záložným právom k nehnuteľnosti alebo ručiteľom.

Splátkové úvery

Splátkové úvery sú poskytované splátkovými spoločnosťami a slúžia na nákup konkrétnych tovarov. Tieto úvery štandardne sprostredkujú obchodníci, aby zvýšili svoj obrat. Úver si teda môžete vybaviť priamo v obchode, v ktorom chcete tovar kúpiť. Časť z ceny tovaru je obvykle potrebné zaplatiť na mieste (tzv. akontáciu), zvyšok sa následne prefinancuje splátkovým úverom. Pokiaľ ste už existujúcim zákazníkom splátkovej spoločnosti a táto má s Vami dobré skúsenosti, pravdepodobne Vám umožní prefinancovať úverom aj celý nákup (nakupovanie s nulovou akontáciou). Výhodou splátkových úverov je, že ich nájdete prakticky v ktoromkoľvek obchode predávajúcom tovar v hodnote aspoň 100 €. Splátkové spoločnosti tiež ponúkajú možnosť nakupovať “bez navýšenia“, t.j. s nulovým úrokom, ak úver do istého času splatíte. V takom prípade na úrokoch nepreplatíte nič.

Bezúčelové úvery a pôžičky Zabezpečenie úveru

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

vub banka Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe
Intesa Sanpaolo bola ocenená ako Banka roka v západnej Európe a Banka roka v Taliansku od prestížneho magazínu The Banker.

pozicka Pôžička, ktorá vám vráti späť peniaze z jednej splátky
Požičať si môžete až do 25 000 eur.

Ďalšie