Výška úrokov a úrokové výnosy

Úrok predstavuje cenu za získanie peňazí niekoho druhého. Ak peniaze banke „požičiavate“ (napr. formou vkladu), úrok predstavuje výnos z uloženia finančných prostriedkov, ktorý Vám vyplatí banka.

Banky pripisujú úroky na konci úrokového obdobia. Obvykle sa jedná o kalendárny mesiac, ale môže to byť aj v inej periodicite – mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Banky úrok pripíšu v posledný deň úrokového obdobia, k tzv. ultimu mesiaca. Pri termínovaných vkladoch sú úroky pripisované k termínu ukončenia fixácie vkladu.

Pri termínovaných vkladoch alebo pri vkladoch s výpovednou lehotou býva výška úrokovej sadzby odstupňovaná v závislosti od výšky vkladu, od doby viazanosti alebo kombinácie týchto parametrov vkladu. Všeobecne platí: čím vyšší vklad, tým vyšší úrok alebo čím vyššia doba viazanosti, tým vyšší úrok.

Ak výška úrokovej sadzby rastie úmerne s výškou vloženej čiastky alebo zostatkom na účte, hovoríme o tzv. pásmovom úročení. Príkladom pásmového úročenia môže byť vklad, pri ktorom je zostatok do 2 000 eur úročený nižšou sadzbou ako zostatok od 2000 do 5 000 eur a najvyššou sadzbou je úročený zostatok nad 5 000 eur. V tomto modeli dochádza k úročeniu vkladu súčasne viacerými úrokovými sadzbami. Ak je úroková sadzba závislá len od výšky aktuálneho zostatku na vkladovom účte, je pre úročenie použitá len jedna úroková sadzba, prislúchajúca k danej výške zostatku.

Úrokový výnos predstavuje množstvo „nasporených“ peňazí z vkladu. Tieto sú na účet pripisované na konci úrokového obdobia alebo pri termíne splatnosti vkladu. Ešte pre pripísaním úrokov dochádza k ich zdaneniu podľa platných predpisov. Daň z úrokov banky automaticky sťahujú a odvádzajú na účet správcu dane. Na účet je pripísaný už len čistý úrokový výnos.

Metódy výpočtu úrokov

Pri účtoch vedených vo väčšine mien sa pre výpočet úroku využíva metóda 30E/360 (tzv. nemecká metóda), pri ktorej má mesiac 30 dní a rok 360 dní. Premietnuté do praxe to znamená, že v mesiaci, ktorý má 31 dní sa jeden deň neúročí a v mesiaci s 28 dňami sa úročia dva dni navyše.

Pri britskej libre, austrálskom doláre a japonskom jene sa pre výpočet úrokov používajú denné zostatky zo všetkých dní v mesiaci. Štandardy v metódach úročenia možno rozdeliť na:

  • 30E/360 - nemecká metóda, ktorá používa mesiace s 30 a roky s 360 dňami,
  • 30/360 - americká metóda sa líši od nemeckej používaním aj 31. dňa v mesiaci,
  • ACT/360 - francúzska metóda zohľadňuje mesiace so skutočným počtom dní,
  • ACT/365 - anglická metóda zohľadňuje mesiace so skutočným počtom dní a roky s 365 dňami,
  • ACT/ACT - zohľadňuje aj dni prestupného roka.

Najčastejšie používanými štandardmi sú 30E/360 a ACT/360.

Porovnajte si aktuálne úrokové sazdby pre:

Zmluva o vkladovom účte Ako sú vklady chránené

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Ďalšie