Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke práva, záložné práva, vecné bremená, predkupné práva a pod.) sa zapisujú do katastra nehnuteľností vkladom. Od 1. 9. 2009 môžete podávať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia nepodáte návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže. Ak návrh na vklad v stanovenej lehote podáte, ušetríte 15 € na poplatku za každý podaný vklad. Štandardne je poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 €, Vy zaplatíte 51 €. Pre získanie zľavy sa odporúča spolu s riadnym návrhom na vklad priniesť na kataster aj vytlačenú verziu elektronického oznámenia. Formulár oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad môžete vyplniť na Katastrálnom portáli.

Hypotéka a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou - poplatky spojené s katastrom

V priebehu vybavovania hypotéky alebo akéhokoľvek úveru, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, počítajte najmä s týmito poplatkami na katastri nehnuteľností:

List vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy slúžia pre vyhotovenie znaleckého posudku. Ak nehnuteľnosť kupujete, musíte po schválení úveru na kataster odniesť dva návrhy na vklad: návrh na vklad kúpnej zmluvy a návrh na vklad záložného práva pre banku, ktorá Vám hypotéku poskytla. Ak katastru elektronicky neoznámite zamýšľané podanie týchto návrhov na vklad, zaplatíte za ne spolu 132 €. Pri ich elektronickom oznámení zaplatíte len 102 €.

Elektronicky možno katastru oznámiť zamýšľané návrhy na vklad:

Tip na porovnaniePotrebujete peniaze na byt alebo dom? Porovnajte si hypotéky v jednotlivých bankách.

12. 05. 2010 -

Prečítajte si aj: Koronavírus zatiaľ neovplyvnil úroky na hypotékach Fio banka ponúka hypotéku s úrokom zníženým až na 0% Pozor – Odklad splátky úveru kvôli koronavírusu nebude zadarmo

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2