Prepočet spotreby plynu z m³ na kWh

Odpočítaním spotreby plynu za určité obdobie z plynomeru dostaneme spotrebu plynu v m³ (metre kubické, alebo tiež tzv. „kubíky“). Dodávatelia plynu ale nevystavujú faktúry za spotrebované kubíky plynu, ale za kWh (kilowatthodiny), prostredníctvom ktorých sa vyjadruje dodané množstvo energie v plyne. Pre približný prepočet spotreby plynu z kubíkov na kWh stačí kubíky vynásobiť koeficientom 10,55. Presný postup prepočtu je nasledovný:

1. Najprv treba vypočítať prepočítaný odber zemného plynu v m³:

Prepočítaný odber zemného plynu = nameraný objem v m³ x objemové prepočítacie číslo

Rozdiel medzi odpočítaným odberom plynu z plynomeru a prepočítaným odberom plynu vzniká v dôsledku rôznej nadmorskej výšky odberného miesta. Prepočítaný odber v podstate vyjadruje skutočnú spotrebu plynu v m³ po zohľadnení nadmorskej výšky odberného miesta. Objemové prepočítacie číslo je určené osobitne pre každú obec a zohľadňuje nadmorskú výšku danej obce. Čím je obec vo vyššej nadmorskej výške, tým je objemové prepočítacie číslo nižšie a tým pádom je nižšia aj skutočná spotreba plynu oproti odpočítanej spotrebe z plynomeru.

Pre Bratislavu má napríklad objemové prepočítacie číslo hodnotu 1,005, ale pre Poprad, ktorý je vo vyššej nadmorskej výške, má hodnotu 0,939. Ak z plynomeru odpočíta Bratislavčan spotrebu 100 m³, tak jeho prepočítaný odber plynu bude 100,5 m³ (100x1,005). Ak hodnotu 100 m³ odpočíta z plynomeru Popradčan, tak jeho prepočítaný objem plynu bude 93,9 m³ (100x0,939).

2. Výpočet dodaného množstva plynu v kWh:

dodané množstvo energie v plyne v kWh =
prepočítaný odber plynu x priemerné spaľovacie teplo objemové

Prepočítaný odber plynu v m³ sa prevedie na dodané množstvo energie v plyne v kWh tak, že sa vynásobí priemerným spaľovacím teplom objemovým. Priemerné spaľovacie teplo objemové predstavuje aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za účtovacie obdobie a jeho jednotka je kWh/m³. Príslušná hodnota priemerného spaľovacieho tepla za dané účtovacie obdobie je uvedená na vyúčtovacej faktúre, priebežné hodnoty sú uvedené na stránke distribučnej spoločnosti.

Tip na porovnaniePorovnajte si ceny plynu hneď teraz online!
Distribúcia plynu Dodávatelia plynu pre domácnosti

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie