Štátna bonifikácia pre mladých v roku 2017

Štátna bonifikácia pre mladých (označovaná aj ako štátny príspevok pre mladých) je percento, o ktoré je znížená úroková sadzba pri hypotekárnom úvere. Určuje sa na kalendárny rok a v danom roku platí pre všetky klasické hypotekárne úvery (t.j. neplatí pre americké hypotéky).

Pre rok 2017 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk), a to aj v prípade spolužiadateľov o hypotéku so štátnym príspevkom. Štát prispieva aj v roku 2017 vo výške 2 % ročne. Hypotekárna banka, ktorej povinnosťou je tiež prispieť k zníženiu úrokovej sadzby, obvykle pridáva ďalšie 1 %. Celkové úrokové zvýhodnenie pre mladých žiadateľom o hypotekárny úver tak v tomto roku dosahuje 3 %.

Na akú dobu sa poskytuje štátna bonifikácia?

Štátny príspevok spolu s príspevkom od hypotekárnej banky sa poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru. Banka sa na dobu 5 rokov tiež zaväzuje umožniť odklad splátok istiny úveru, realizáciu mimoriadnych splátok hypotekárneho úveru bez poplatku, predčasné splatenie úveru pri konci fixácie bez poplatku alebo zníženie splátok na polovicu na 2 roky pri narodení dieťaťa.

Kto má nárok na štátnu bonifikáciu?

 • Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku. Ak sú poberateľmi hypotekárneho úveru manželia, musia podmienku veku splniť obaja.

 • Fyzická osoba, ktorej priemerný mesačný príjem bol za predchádzajúci kalendárny rok najviac 1 166,10 €. Ak sú žiadateľmi manželia, ich spoločný priemerný mesačný príjem za minulý rok nesmel presiahnuť 2 332,20 €. Táto hranica platí pre 3. štvrťrok 2017 (od 1. júla do 30. septembra).

Podrobnejšie informácie

 • Nárok na štátny príspevok si mladý žiadateľ uplatňuje prostredníctvom banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží.

 • Ak poberateľ hypotekárneho úveru uzatvorí viac zmlúv o hypotekárnom úvere, štátny príspevok sa poskytuje na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlási.

 • Nárok na štátny príspevok zaniká, ak:
  a) banka eviduje klienta ako neplatiča,
  b) klient nedodrží účel, na ktorý mu bol úver poskytnutý,
  c) klient prevedie záväzok z úveru na inú osobu,
  d) klient predčasne splatí úver pred uplynutím štyroch rokov od jeho poskytnutia,
  e) klient uviedol nepravdivé údaje v žiadosti o štátny príspevok.

  V prípade nedodržania bodu d) a e) je klient povinný poskytnutý štátny príspevok bezodkladne vrátiť.

 • Ak mladý poberateľ hypotekárneho úveru zomrie, nárok na štátny príspevok pre mladých prechádza na tú osobu, na ktorú prechádzajú nesplatené záväzky z hypotekárneho úveru.

 • Mladému poberateľovi hypotekárneho úveru po uplynutí piatich rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru zaniká nárok na štátny príspevok pre mladých a súčasne mu vzniká nárok na nový štátny príspevok, pokiaľ v tom čase splní podmienky pre jeho uznanie.

Zhrnutie výhod štátnej bonifikácie pre mladých

 • Zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3 %.
 • Poskytuje sa na dobu 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru.
 • Možnosť odkladu splátok istiny na 5 rokov.
 • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.
 • Predčasné splatenie hypotéky na konci fixácie úrokovej sadzby bez poplatku (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011)
 • Odklad splátok istiny alebo zníženie mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa a to na dobu 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
Hypotekárne certifikáty

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

vub banka Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe
Intesa Sanpaolo bola ocenená ako Banka roka v západnej Európe a Banka roka v Taliansku od prestížneho magazínu The Banker.

koronavirus hypoteky Koronavírus zatiaľ neovplyvnil úroky na hypotékach
Hypotéku s úrokom menej ako 1% získate naďalej, sprísnili sa však podmienky ich poskytovania.

hypoteka so znizenym urokom Fio banka ponúka hypotéku s úrokom zníženým až na 0%
Fio banka ponúka hypotekárny úver s možnosťou zníženia úrokovej sadzby až na 0%. Zníženie úroku môžete dosiahnuť vďaka sporeniu na bezplatnom sporiacom účte.

Ďalšie