Typy sporiacich produktov

Sporiace produkty slúžia pre zhodnotenie Vašich voľných finančných prostriedkov. Môžete si vybrať:

Termínovaný vklad

Najpopulárnejším sporiacim produktom je termínovaný vklad. Je ponúkaný všetkými retailovými bankami. Pri jeho zriaďovaní si zvolíte dobu fixácie úrokovej sadzby (štandardne máte na výber 1, 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov), ktorá Vám na daný čas zaručí nemennú výšku úroku. Všeobecne platí: čím dlhšia doba fixácie, tým vyšší úrok. Fixácia zároveň určuje, na akú dobu budú Vaše peniaze v banke viazané. Predčasné výbery z termínovaného účtu sú spoplatňované poplatkom alebo zrážkou z úroku (niektoré banky ponúkajú aj povolené predčasné výbery, ktoré možno realizovať niekoľkokrát do roka, vždy však v stanovenom termíne a v limitovanej výške určenej ako % z vkladu).

Vkladná knižka

Pre priaznivcov klasického spôsobu sporenia ostáva naďalej v ponuke bánk vkladná knižka - buď bez výpovednej lehoty alebo s výpovednou lehotou. Z vkladných knižiek bez výpovednej lehoty si môžete vyberať peniaze kedykoľvek. Ak sa rozhodnete zriadiť si vkladnú knižku s výpovednou lehotou, banky najčastejšie ponúkajú 1, 3, 6, 12 a 24 mesačné výpovedné lehoty. Výpovedná lehota určuje, koľko mesiacov pred výberom z vkladnej knižky musíte banke výber oznámiť. Opäť platí: čím dlhšia výpovedná lehota, tým vyššie úročenie.

Vkladná knižka pre dieťa

Vkladné knižky pre deti ponúkajú oproti klasickým vkladným knižkám špeciálne bonusy (napríklad za nevyberanie finančných prostriedkov z vkladnej knižky po dobu jedného roka, pri narodeninách dieťaťa, za jednotky na vysvedčení a pod.). Bonus je následne aplikovaný vo forme výhodnejšieho úročenia alebo mimoriadneho vloženia istej sumy peňazí na knižku zo strany banky.

Sporiaci účet

Sporiaci účet je najčastejšie ponúkaný ako tzv. podúčet k bežnému účtu. Jeho výhodou je možnosť nastavenia automatických prevodov „zvyšných peňazí“ z bežného účtu. Princíp sporenia spočíva v tom, že na bežnom účte si nastavíte limit minimálneho zostatku, ktorý chcete mať na bežnom účte vždy k dispozícii. Všetko nad týmto limitom bude automaticky prevádzané na sporiaci účet s výhodnejším úročením ako je úročenie na bežnom účte. V prípade, že sa na bežnom účte dostanete pod stanovený limit, prevedie sa časť peňazí zo sporiaceho účtu späť na bežný účet. Sporiace účty môžu byť ponúkané ako termínované (s podobným princípom ako pri termínovaných vkladoch), netermínované alebo ako klasické sporiace účty bez prepojenia na bežný účet.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie sa väčšinou využíva ako produkt, prostredníctvom ktorého sa nie len sporí, ale aj neskôr získava prístup k stavebnému úveru. Pri uzatváraní stavebného sporenia si určíte cieľovú čiastku, ktorú chcete nasporiť. Splátky do stavebného sporenia je možné uhrádzať pravidelne, ale aj jednorazovo. Podmienkou pre vyplatenie štátnej prémie je vložiť v priebehu roka do stavebného sporenia postupne alebo jednorazovo vklad vo výške aspoň stanoveného minima. V prípade výpovede zmluvy do 2 rokov strácate nárok na štátnu prémiu. Ak zmluvu vypoviete od 2 do 6 rokov, nárok na štátnu prémiu nezaniká, nasporené peniaze však musíte využiť na stavebný účel a tento účel musíte zdokladovať.

Depozitný certifikát

Depozitný certifikát je alternatívou k termínovanému vkladu. Častým stimulom pre nákup depozitného certifikátu je vyšší úrok ako pri termínovanom vklade. Depozitné certifikáty sú emitované v rôznych nominálnych hodnotách. Ak depozitný certifikát kúpite pod jeho nominálnou hodnotou, v čase predaja Vám bude vyplatená jeho nominálna hodnota. Depozitné certifikáty sa predávajú aj za nominálne hodnoty, pričom v čase splatnosti sa vypláca nominálna hodnota zvýšená o úrokový výnos. Depozitné certifikáty s dlhšou splatnosťou ako 12 mesiacov sa nazývajú termínované depozitné certifikáty.

Porovnajte si aktuálne ponúkané sporiace produkty

Sprievodca termínovanými vkladmi

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Ďalšie