Výška hypotekárneho úveru

Koľko si môžete od banky požičať, resp. v akej výške Vám banka hypotekárny úver schváli, závisí od kombinácie niekoľkých faktorov:

  • znalcom určenej trhovej ceny nehnuteľnosti,
  • LTV, t.j. bankou stanoveného maximálneho pomeru výšky úveru k cene nehnuteľnosti,
  • príjmov a výdavkov žiadateľa o hypotekárny úver.

Hodnota nehnuteľnosti je základom

Znalcom určená cena nehnuteľnosti tvorí základ pre výpočet maximálnej výšky hypotekárneho úveru. Znalecký posudok môže vykonať akýkoľvek registrovaný súdny znalec, nie každý znalecký posudok však musí banka aj akceptovať. Ak má banka napríklad zlú skúsenosť s daným znalcom, môže požiadať o vypracovanie nového znaleckého posudku novým znalcom. Môže nastať aj prípad, kedy pri už overenom znalcovi banka zníži hodnotu nehnuteľnosti v znaleckom posudku.

Banky stanovujú stropy pre LTV

LTV (Loan to Value) je skratka pre podiel výšky úveru k cene nehnuteľnosti. Banky môžu zo zákona poskytovať hypotekárne úvery maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Hypotéky poskytované nad 70 % hodnoty nehnuteľnosti sú v podstate kombináciou hypotekárneho úveru (70 %) a spotrebného úveru (nad 70 %). V súčasnosti poskytujú niektoré banky úvery až do výšky 100 % ceny nehnuteľnosti. Maximálne LTV pre hypotekárny úver je dôležitým parametrom vtedy, ak z vlastných zdrojov neplánujete financovať aspoň 30 % kupovanej nehnuteľnosti.

Čím viac zarábate, tým viac si môžete požičať

Rozdiel príjmov a výdavkov žiadateľa (poprípade spolužiadateľov) slúži na určenie disponibilného zostatku, t.j. sumy, ktorú môžete z pohľadu banky mesačne splácať. Na základe vypočítanej disponibilnej mesačnej splátky a zvolenej splatnosti úveru banka vypočíta možnú maximálnu výšku úveru. Tento prístup sa dá uplatniť aj vtedy, ak ešte nemáte vybranú nehnuteľnosť a zároveň potrebuje poznať cenovú úroveň, v ktorej sa môžete pri jej hľadaní pohybovať. Niektoré banky Vám v takom prípade vystavia hypotekárny certifikát (v niektorých bankách označovaný ako dekrét alebo dokument) s uvedenou predbežne schválenou výškou hypotekárneho úveru. Samozrejme, finálne schválená výška hypotéky bude v konečnom dôsledku závisieť nielen od Vašich finančných možností, ale aj od ceny zakladanej nehnuteľnosti a bankového stropu pre LTV.

Účely použitia hypoték Ako vybaviť hypotekárny úver

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

dvihanie urokov Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach
VÚB dvíha úroky o 0,20%. Ostatné banky ju budú čoskoro nasledovať .

hypoteka Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.
Ak následne podáte návrh na vklad v stanovenej lehote, ušetríte na poplatku.

Ďalšie