Zmena dodávateľa plynu

Každá domácnosť, ktorá odoberá plyn, má možnosť zmeniť svojho dodávateľa plynu, a tým na dodávke plynu ušetriť. Zmena dodávateľa plynu je bezplatná a všetky potrebné úkony zákazník na základe splnomocnenia môže preniesť na nového dodávateľa plynu. Podmienkou pre zmenu dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s doterajším dodávateľom plynu v súlade s jeho obchodnými podmienkami. Dôležité je dodržať výpovednú lehotu doterajšieho dodávateľa uvedenú v zmluve o dodávke plynu a v dostatočnom predstihu uzatvoriť s novým dodávateľom plynu zmluvu, ktorá bude ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu.

Väčšinu administratívnych úkonov spojených so zmenou dodávateľa na základe splnomocnenia preberá na seba nový dodávateľ plynu. Nový dodávateľ plynu, s ktorým zákazník uzatvoril zmluvu o dodávke plynu, na základe splnomocnenia oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi distribučnej siete, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s plynom pripojené, a to najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom zmeny.

Odpočet plynomeru pri zmene dodávateľa plynu

Prevádzkovateľ distribučnej siete určí ku dňu vykonania zmeny dodávateľa spotrebu plynu pre odberné miesto, ktoré je vybavené priebehovým meraním, podľa skutočne nameraných hodnôt a pre odberné miesta s meraním typu C jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • na základe vzájomne odsúhlasených odpočtov vykonaných niektorým z dotknutých účastníkov trhu s plynom,
  • použitím typových diagramov podľa článku 4.8 prevádzkového poriadku,
  • odpočtom vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete.
Tip na porovnaniePorovnajte si ceny plynu hneď teraz online!
Dodávatelia plynu pre domácnosti Zákon o energetike

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie