Aktualizované 07.12. o 12:41

Refinančná HypotékaTB od Tatra banky

Požiadajte o túto hypotéku ešte dnes:

Online žiadosť

Údaje o Vami zvolenej hypotéke

Hodnota nehnuteľnosti 100 000 €
Výška hypotéky 60 000 €
Splatnosť 25 rokov
Úroková sadzba p.a. 3,99 %
Fixácia 3 roky
Mesačná splátka 316,37 €
Celkovo zaplatíte 94 911,27 €
Celkové preplatenie 34 911,27 €

Akcia

 • úroková sadzba od 3,89% pri fixácii na 3 roky
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • bezúčelovú časť hypotéky na čokoľvek
 • úrokové sadzby od 17.11.2022 s poistením úveru / bez poistenia úveru pri fixácii na 1 rok od 3,59% / 3,69%
 • úrokové sadzby od 17.11.2022 s poistením úveru / bez poistenia úveru pri fixácii na 2 roky od 3,69% / 3,79%
 • úrokové sadzby od 17.11.2022 s poistením úveru / bez poistenia úveru pri fixácii na 3 roky od 3,89% / 3,99%
 • úrokové sadzby od 17.11.2022 s poistením úveru / bez poistenia úveru pri fixácii na 5 rokov od 3,99% / 4,09%
 • úrokové sadzby od 17.11.2022 s poistením úveru / bez poistenia úveru pri fixácii na 7 rokov od 4,09% / 4,19%
 • úrokové sadzby od 17.11.2022 s poistením úveru / bez poistenia úveru pri fixácii na 10 rokov od 4,19% / 4,29%
 • program odmeňovania Hypotéka
 • za využívanie produktov klient môže získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky
 • program získajú klienti, ktorí požiadajú o hypotéku od 17.11.2022 a budú využívať Účet pre modrú planétuTB a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky
 • banka sleduje splnenie podmienok prvé ucelené 3 kalendárne mesiace po poskytnutí úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace
 • za využívanie 2 produktov je zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20% p.a., za využívanie 1 produktu je zľava 0,10% p.a
 • podmienky využívania Účtu pre modrú planétu
 • úver bude splácaný z účtu dlžníka alebo spoludlžníka v Tatra banke a zároveň
 • dlžník alebo spoludlžník je majiteľom Účtu pre modrú planétu a zároveň
 • na účet bude mesačne bezhotovostne pripísaná suma min. 500 € a zároveň
 • z účtu bola zrealizovaná mesačne aspoň 1 transakcia trvalým príkazom na úhradu alebo SEPA inkasom alebo debetnou platobnou kartou vydanou k tomuto účtu a zároveň
 • úver nebude v omeškaní so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní
 • podmienky využívania Poistenia schopnosti splácať úver
 • dlžník alebo spoludlžník uzavrú poistnú zmluvu poistenia splácania hypotéky sprostredkovanú v UNIQA pojišťovna a zároveň
 • poistenie je s poistným krytím minimálne rizika úmrtia a zároveň
 • poistených je minimálne 70 % výšky úveru, ak výška úveru je rovná alebo nižšia ako 100.000 € alebo minimálne 50 % výšky úveru, ak výška úveru je nad 100.000 € a zároveň
 • úver nebude v omeškaní so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní na poistenom úvere

Všeobecné údaje o hypotéke

Poskytovateľ hypotéky Tatra banka
Typ hypotéky Refinancovanie
Účel hypotéky na refinancovanie inej hypotéky
Maximálna výška LTV - Loan to Value (najvyšší možný pomer požičiavanej sumy k hodnote bytu alebo domu) 100 %
Dostupné fixácie úroku 1, 2, 3, 5, 7, 10 rokov
Najnižší možný nezľavnený úrok 3,69 %
Možnosť variabilnej úrokovej sadzby nie
Výška hypotéky od 13 000 €
Splatnosť hypotéky 4 - 30 rokov
Minimálny vek pre poskytnutie hypotéky 18 rokov
Podmienky pre získanie Ktokoľvek s trvalým pobytom na území SR, občan EU s príjmom od firmy sídliacej na území SR

Poplatky súvisiace s hypotékou

Poskytnutie hypotéky 0 €
Mimoriadna splátka mimo konca fixáciemax. 1,00 % z objemu úveru
Mimoriadna splátka na konci fixácie 0 €
Predčasné splatenie mimo konca fixáciemax. 1,00 % z objemu úveru
Predčasné splatenie na konci fixácie 0 €
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok 150 €

Výhody

 • zvýhodnená úroková sadzba pri fixácii na 1, 2 a 3 roky

Vašu žiadosť je možné poslať online.

Požiadajte o túto hypotéku ešte dnes:

Online žiadosť