Hypotéka pre mladých

Hypotéky

Hypotéka pre mladých je úver na bývanie pre mladých ľudí do 35 rokov. Na hypotéku si mladí žiadatelia môžu uplatniť daňový bonus až do výšky 400 EUR. Požiadať môžu jednotlivci aj manželia. Porovnajte si ponuky bánk a zistíte, kde získate hypotéku s najvýhodnejším úrokom.

Zadajte požadované parametre hypotéky

Zadajte množstvo peňazí, ktoré si chcete požičať (minimálne 3 000 €).
Vyberte si, ako dlho chcete požičané peniaze splácať.
Vyberte si, ako dlho chcete mať úrok a splátku nemenné. Voľba „bez fixácie“ znamená variabilný úrok (môže sa meniť kedykoľvek).
Zadajte hodnotu bytu alebo domu, na ktorý si chcete vziať hypotéku.
 • Ak hodnotu zadáte, zobrazí sa prepočet LTV (Loan to Value), ktorý vyjadruje pomer žiadanej sumy k hodnote bytu/domu a zároveň Vás v tabuľke upozorníme na prípadné prekročenie maximálnej výšky LTV pre danú hypotéku.
 • Ak hodnotu nezadáte, zobrazia sa všetky hypotéky bez prípadných upozornení na prekročenie maximálnej výšky LTV.
Porovnanie vám pošleme emailom a ak sa objaví nová, výhodnejšia ponuka, hneď vám dáme vedieť. Rýchlo, nezáväzne a zadarmo.
Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.

Porovnanie hypoték pre mladých do 35 rokov

Porovnanie hypotekárnych úverov pre mladých žiadateľov

Vyberte parameter, ktorý chcete porovnať

Úrok od
(do)
Úrokové rozpätie pre daný produkt. Ak banka alebo nebanková spoločnosť udáva:
 • iba dolnú hranicu úroku, je uvedený iba jeden údaj;
 • dolnú aj hornú hranicu úroku, prvý údaj je dolná hranica úroku, druhý údaj (v zátvorke) je horná hranica úroku;
 • presnú výšku úroku, oba údaje sú rovnaké.
Úrok vyjadruje, koľko musíte zaplatiť banke alebo nebankovej spoločnosti za požičanie peňazí. Čím je úrok vyšší, tým musíte zaplatiť viac.
Fixácia Zoradené
Doba, počas ktorej sa úroková sadzba a splátka úveru nebudú meniť. Označenie "bez fixácie" znamená, že sa úrok a splátka môžu zmeniť kedykoľvek.
Poplatok za
poskytnutie
Poplatok za poskytnutie je presne vypočítaný pre Vami zadanú výšku úveru.
Poplatok sa stanovuje ako % z výšky poskytnutého úveru. Banka si ho pred poskytnutím úveru stiahne z Vášho bežného účtu alebo oň zníži hodnotu poskytnutého úveru.
Mesačná
splátka
Indikatívna mesačná splátka vypočítaná pre zadanú výšku úveru, dĺžku splácania, dolnú hranicu úrokovej sadzby a mesačné poplatky.
Do výpočtu splátky nevstupuje poistenie úveru ani ďalšie poplatky.
Preplatenie
Suma, ktorú v priebehu splácania zaplatíte nad rámec požičaných peňazí. Do výpočtu preplatenia vstupujú:
 • poplatok za poskytnutie,
 • úroky,
 • mesačné poplatky.
Max.
LTV
Maximálna výška LTV (Loan to Value) je najvyšší možný pomer požičiavanej sumy k hodnote bytu alebo domu.
Hypotéka 4,00 %
(4,00 %)
3 roky 100,00 € 316,70 € 35 110,63 € 70 % Požiadať
Podrobnosti
HypotékaTB 4,49 %
(4,49 %)
3 roky 0 € 333,16 € 39 947,70 € 70 % Požiadať
Podrobnosti
mHYPOTÉKA účelová 4,49 %
(4,49 %)
3 roky 0 € 333,16 € 39 947,70 € 60 % Požiadať
Podrobnosti
VÚB Hypotéka na bývanie 4,00 %
(4,00 %)
3 roky 0 € 316,70 € 35 010,63 € 70 % Požiadať
Podrobnosti
Hypoúver Invest 4,39 %
(4,39 %)
3 roky 0 € 329,76 € 38 929,32 € 70 % Požiadať
Podrobnosti
Úver na bývanie - účelový 5,09 %
(5,09 %)
3 roky 400,00 € 353,91 € 46 572,22 € 70 % Požiadať
Podrobnosti
ČSOB Účelový úver na bývanie 4,29 %
(4,29 %)
3 roky 250,00 € 326,39 € 38 166,45 € 70 % Požiadať
Podrobnosti
Fio hypotéka 3,98 %
(3,98 %)
3 roky 0 € 316,04 € 34 811,97 € 70 % Požiadať
Podrobnosti
Úver na bývanie 4,50 %
(4,50 %)
3 roky 200,00 € 333,50 € 40 249,85 € 70 % Požiadať
Podrobnosti
Hypotéka 4,25 %
(4,25 %)
3 roky 300,00 € 325,04 € 37 812,86 € 60 % Požiadať
Podrobnosti

Údaje boli aktualizované 24. 07. 2024 - Zdroj: banky | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Pozrite si aj prehľad úrokov

Hypotéka pre mladých do 35 rokov

Hypotekárny úver pre mladých je určený osobám od 18 do 35 rokov, ktorým štát umožní uplatniť si daňový bonus na úroky zaplatené na hypotéke.

Podmienky získania hypotéky

Hypotéka pre mladých s daňovým bonusom bude poskytnutá iba tým osobám, ktoré splnia zákonom stanovené podmienky na jej získanie. Sú nimi

 • Vek 18 až 35 rokov
 • Príjem nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy (v prípade manželov 2,6-násobok)
 • Hypotekárny úver maximálne do výšky 50 000 eur

Daňový bonus

Hypotéka pre mladých s daňovým bonusom predstavuje formu priamej daňovej úľavy. Je založená na podobnom princípe ako uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Daňový bonus zo zaplatených úrokov si môžu mladí ľudia uplatniť po dobu 5 rokov a pre hypotéku maximálne vo výške 50 000 €. Daňový bonus sa vzťahuje na polovicu zaplatených úrokov z jedného úveru za rok, maximálne však vo výške 400 €.

Výpočet daňového bonusu

Hypotéka pre mladých bude žiadateľom poskytnutá maximálne do výšky 50 000 €. Táto suma musí zároveň tvoriť najviac 70 % hodnoty nehnuteľnosti. Mladí si môžu odpočítať najviac 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400 € mesačne počas piatich rokov.

Tip: Váš hypotekárny úver môže byť vyšší, daňový bonus si však budete môcť započítať iba do výšky 50 000 €.

Daňový bonus a príjmový strop

Pre uplatnenie daňového bonusu nemôže priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy. V prípade manželov nemôže súčet príjmov prekročiť 2,6 násobok priemernej nominálnej mzdy.

Hypotekárny úver pre mladých vs klasická hypotéka

Hypotekárny úver pre mladých je rovnaká forma hypotekárneho úveru, akú nájdete bežne v ponukách bánk. Na rozdiel od klasickej hypotéky je hypotéka pre mladých zvýhodnená o daňový bonus, ktorý si mladí môžu uplatniť v daňovom priznaní. Pre jeho získanie však musia žiadatelia spĺňať niekoľko zákonom stanovených podmienok.

Hypotéka pre mladých - žiadatelia Foto: Pexels

Hypotéka so štátnym príspevkom

Do 31.12.2017 bolo možné požiadať o hypotéku so štátnym príspevkom. Ten spočíval v možnosti zníženia úrokovej sadzby až o 3 %, maximálne však do výšky 50 000 €. Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom sa dnes už neposkytuje. 1.1.2018 ju nahradil daňový bonus zo zaplatených úrokov. Pre hypotéky pre mladých, ktoré boli poskytnuté pred rokom 2018, naďalej platí možnosť uplatniť si štátny príspevok vo forme zvýhodnenej úrokovej sadzby.

Tip: Hypotéku pre mladých môžete predčasne splatiť bez pokuty ku koncu fixácie úrokovej sadzby.

Porovnanie hypotekárnych úverov pre mladých

Pre porovnanie hypoték pre mladých zadajte požadovanú výšku hypotéky a dĺžku splácania. Maximálna poskytovaná výška hypotéky závisí od hodnoty kupovanej nehnuteľnosti (tzv. LTV - Loan to Value). Vyplnením hodnoty nehnuteľnosti zistíte, či nájdené hypotéky pre mladých tejto hodnote vyhovujú.

Ku každej nájdenej hypotéke je priradená jej aktuálna úroková sadzba, fixácia úroku, poplatok za poskytnutie hypotéky a maximálne LTV. Pre čo najkomplexnejší pohľad na konkrétny produkt pre vás hypokalkulačka vypočíta aj výšku mesačnej splátky a celkové preplatenie úveru. Všetky nájdené hypotekárne úvery pre mladých si môžete porovnať podľa úrokov, poplatok, splátky alebo sumy, ktorú počas splácania hypotéky preplatíte.

Vysvetlivky:

 • Úrokové sadzby v hypotéke pre mladých sú v ročnom vyjadrení.
 • Mesačná splátka je počítaná ako anuitná splátka.
 • LTV v tvare „Neuvádza“ predstavuje nezistený údaj.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

dvihanie urokov Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach
VÚB dvíha úroky o 0,20%. Ostatné banky ju budú čoskoro nasledovať .

hypoteka Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.
Ak následne podáte návrh na vklad v stanovenej lehote, ušetríte na poplatku.

Ďalšie