Bankomat (ATM, Automated Teller Machine)

Čo je bankomat?

Bankomat je zariadenie určené prioritne pre výdaj peňažnej hotovosti zákazníkovi z jeho bankového účtu. Ako identifikačný prostriedok slúži platobná karta zákazníka a bezpečnostný PIN kód. Bankomaty vydávajú len papierové bankovky. V súčasnosti sa účel bankomatov popri výdaji hotovosti rozšíril aj na realizácie bezhotovostných prevodov, vklady na účet, dobíjanie predplatených kariet mobilných operátorov a pod.

Bankomat, alebo tiež ATM (Automated Teller Machine), bol prvým počítačovým zariadením, ktoré využívalo šifrovacie služby a zároveň predstavoval jednu z prvých bankových služieb nezávislú na otváracích hodinách banky. Bankomaty boli teda právom zaradené medzi 100 najväčších objavov 20. storočia.

Prvý peňažný bankomat (nazývaný tiež cash-machine) sprevádzkovala Barclays Bank v roku 1967 v Londýne. Až do roku 1969 sa používali na výber hotovosti z bankomatov dierne štítky. Jack Gebhart prišiel v roku 1969 s myšlienkou použiť namiesto štítkov plastovú kartu s magnetickým prúžkom. Prvé bankomaty boli drahé, hlučné a pomalé. Namiesto obrazovky sa využívali otočné valce zobrazujúce pokyny pre používateľa bankomatu. Peniaze boli uložené v obálkach s určitými hodnotami.

Pôvodné off-line bankomaty využívali pre overovanie transakcií údaje uložené v magnetickom prúžku karty. V magnetickom prúžku boli údaje o klientovi, zakódovaný PIN kód, limit na karte a disponibilný zostatok, ktorý sa každým výberov znižoval jeho prepísaním na karte. Off-line bankomaty mali priamo v sebe uloženú databázu zakázaných alebo stratených kariet, ktorá sa pravidelne aktualizovala. V dnešnej dobe sa využívajú už len on-line bankomaty, ktoré sú spojené s autorizačným centrom a overujú transakcie v reálnom čase (on-line). Pri tomto prístupe nie je na magnetickom prúžku (alebo čipe) platobnej karty zaznamenaný PIN ani finančný limit karty.

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2