Cross default

Vyplýva z neschopnosť klienta uhradiť svoj záväzok voči veriteľovi. Môže ísť o akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný záväzok vyplývajúci zo zmluvy. Cross default je spojený s tzv. „dominovým efektom“, kedy jeden nesplácaný úver môže vyvolať okamžité zosplatnenie všetkých úverov. Obvykle sa v zmluve dojednáva „prahová“ čiastka, aby cross default nenastával pri bezvýznamných sumách.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2