Skimming

Skimming je označenie pre podvodnú metódu, pri ktorej sú údaje z magnetického prúžku platobnej karty skopírované na inú kartu bez vedomia držiteľa platobnej karty. Zariadenia, ktoré čítajú údaje z magnetického prúžku karty sa nazývajú Skimmery. Podvodníci ich umiestňujú do bankomatov tak, aby pôsobili ako jeho súčasť. Namiesto bankomatu vkladá držiteľ karty platobnú kartu do skimmera, ktorý dáta po ich prečítaní uloží vo svojej vnútornej pamäti. 

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2