VÚB - Všeobecná úverová banka

VÚB banka vznikla 1. 1. 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej. Banka bola 1. 4. 1992 transformovaná na akciovú spoločnosť so 47,8 % vlastníckym podielom štátu. Koncom novembra 2001 Gruppo IntesaBci so sídlom v Miláne v Taliansku odkúpila 94,47 % podiel akcii Všeobecnej úverovej banky, a. s. Tým sa VÚB, a. s., stala súčasťou rozsiahlej multifunkčnej finančnej skupiny. IntesaBci bola v tom čase najväčšou talianskou bankou, ktorá vznikla 1. 5. 2001 zlúčením bánk Banca Intesa a Banca Commerciale Italiana (Bci). Bci sa na trhu etablovala už v roku 1894 a od roku 1999 bola kontrolovaná zo 70 % bankou Banca Intesa.

V súčasnosti je väčšinovým vlastníkom VÚB banky talianska banková skupina Intesa Sanpaolo. Na svete patrí táto skupina do prvej desiatky najväčších bánk. Finančná skupina Intesa Sanpaolo vznikla v januári 2007 fúziou významných talianskych bánk, Banca Intesa a Sanpaolo IMI.

VÚBVÚB - základné informácie

Adresa banky Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO 31320155
Telefón 0850 123 000
Telefón pre volania zo zahraničia +421 2 4855 59 70
Internetová adresa http://www.vub.sk
E-mail kontakt@vub.sk
Kód banky 0200
Udelenie bankového povolenia 24. apríla 1995 - a. s., 1. januára 1990 - š. p. ú.
Začatie činnosti 1. januára 1990 - š.p.ú.
BIC-kód / SWIFT SUBASKBX


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2