Výročný deň

Výročný deň poistenia je ten deň v roku, ktorý sa dňom a mesiacom zhoduje s dňom a mesiacom začiatku poistenia. Ak bol napríklad začiatok poistenia 31.3.2008, výročný deň bude vždy 31.3.

S výročným dňom súvisí napríklad výpoveď zmluvy o povinnom zmluvnom poistení (PZP ), ktorú je potrebné doručiť do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom poistnej zmluvy. Ak je výročný deň Vášho povinného zmluvného poistenia napríklad 1.1, výpoveď PZP musíte do poisťovne doručiť najneskôr 18.11.

Porovnanie PZPHľadáte najvýhodnejšie PZP? Porovnajte si povinné zmluvné poistenie na TotalMoney.sk.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2